Vrijetijdsbesteding

De Mekkerbek biedt op woensdagmiddag, zaterdag en schoolvakanties vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren met een hulpvraag.

Positieve ervaringen opdoen

Onder andere kinderen die geen aansluiting vinden binnen een reguliere sport of vrijetijdsbesteding en/of moeite hebben met het aangaan en onderhouden van vriendschappen kunnen binnen onze vrijetijdsbesteding hun plekje vinden.

De Mekkerbek biedt gespecialiseerde vrijetijdsbesteding, waar kinderen en jongeren positieve ervaringen op kunnen doen en kunnen werken aan hun persoonlijke doelen. Deze doelen worden samen met de deelnemer en het systeem opgesteld en opgenomen in een persoonlijk zorgplan.

De Mekkerbek biedt een gestructureerde dag invulling, waar de deelnemer plezier en voldoening uithaalt. Tevens kan de vrijetijdsbesteding ingezet worden om de thuissituatie te ontlasten.

Gestructureerd dagprogramma

De productieve melkgeitenboerderij is een belangrijk onderdeel van het gestructureerde dagprogramma van de vrijetijdsbesteding. Daarnaast dragen de deelnemers dagelijks zorg voor een tal aan hobbydieren zoals paarden, ezels, minikoetjes, alpaca’s en kleine dieren zoals honden, konijnen en kippen. In de ochtend en aan het einde van de middag worden er werkzaamheden op de boerderij uitgevoerd. Het middagprogramma varieert tussen actieve en ontspannende activiteiten, waarin ruimte is voor eigen wensen vanuit de deelnemers. Hierbij valt o.a. te denken aan: A.A.I. activiteiten (Animal Assisted Interventions), houtbewerking, sport en spel, koken en bakken en creatieve activiteiten.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op