Missie & Visie

De Mekkerbek is een leerplek, waar zorg op maat geboden wordt. De zorgvraag en het toekomstperspectief van de cliënt staan centraal.

Op de Mekkerbek…

  • Op de Mekkerbek heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan.
  • Op de Mekkerbek wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de cliënt en het systeem wordt opgesteld.
  • Op de Mekkerbek is de autonomie van de cliënt een belangrijke pijler, waarbij het streven is de zelfstandigheid en de (sociale) zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
  • Op de Mekkerbek wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en wordt oplossingsgericht gewerkt.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op