School re-integratietrajecten en begeleiding in de klas

Voor kinderen en jongeren die door uiteenlopende redenen vroegtijdig (gedeeltelijk) uitgevallen zijn binnen het onderwijs, biedt de Mekkerbek re-integratietrajecten aan.

In kaart brengen hulpvraag

Samen met de jeugdige, het systeem en de betrokken school wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Op de Mekkerbek wordt de belastbaarheid van de jeugdige onderzocht en wordt gekeken naar welke vorm van onderwijs, dagbesteding of (beschermd) werk passend is.

Samen met de jeugdige en het systeem worden er doelen opgesteld, welke worden opgenomen in een persoonlijk zorgplan. Aan de hand van deze doelen, wordt de begeleiding vormgegeven en wordt er gekeken welke competenties er nog (verder) ontwikkelt moeten worden om een eventuele terugkeer binnen het onderwijs te kunnen realiseren. Hierbij valt te denken aan plannen en organiseren, taakgerichtheid, prikkelverwerking en het aanleren van schoolse vaardigheden.

(Re-)integratie onderwijs

Er wordt naar gestreefd om binnen de Mekkerbek op (korte) termijn onderwijs te integreren in het dagprogramma van de jeugdige. Samen met de begeleiding of een externe leerkracht werkt de jeugdige op onze locatie aan schoolse taken en doet hier stapsgewijs succeservaringen in op.

Begeleiding op school

Ook bieden we individuele begeleiding aan op school. Deze begeleiding kan ingezet worden om te voorkomen dat een kind (volledig) uitvalt of om aan het einde van het re-integratietraject de opbouw op school te begeleiden. Samen met de jeugdige, het systeem en school wordt gekeken wat er nodig is om de jeugdige zo goed mogelijk binnen zijn of haar mogelijkheden te kunnen laten functioneren binnen de klas. Daarnaast biedt de begeleiding de leerkracht handvaten en ondersteuning aan en zorgt voor een opbouw in het vertrouwen tussen de (nieuwe) leerkracht en de jeugdige. De begeleiding op school wordt op het moment dat er voldoende vertrouwen en stabiliteit is, stapsgewijs weer afgebouwd.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op