Werkwijze

·         Wij werken met SKJ geregistreerde medewerkers en zijn met een team van 25 pedagogen, 5 maatschappelijk medewerkers, 1 orthopedagoog en 1 kinderpsycholoog. We bepalen de match(es) tussen kind(eren) en begeleiders aan de hand van hulpvraag en interesses en minder belangrijk, de leeftijd.

·         Wij bieden afhankelijk van de hulpvraag verschillende vormen van individuele begeleiding en ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, behandeling en combinaties van deze producten aan. Dit in de verschillende gradaties (licht, midden en zwaar.)

·         Wij streven ernaar om kinderen en jongeren mits mogelijk te laten participeren en (re)integreren in de maatschappij. Wij werken samen met verschillende bedrijven in omliggende gemeenten waarbij onze jongeren op hun eigen niveau kunnen meedraaien. Voorbeelden hiervan zijn: de supermarkt, de manege, de ijssalon en verschillende bejaardenhuizen.

·         Voor de deelnemers waarbij dit (nog) te hoog gegrepen is, hebben wij mogelijkheden om op de productieve melkgeitenboerderij op het eigen terrein ervaringen op te doen alvorens zij doorstromen.

·         Wij werken niet met wachtlijsten maar vanwege onze snelle doorstroom proberen wij altijd op korte termijn een deelnemer te laten instromen. Dit gebeurd binnen 3 weken na het oriënterend gesprek.

·         Wij werken o.a. samen met Idris, GGZ, OZA, reguliere en speciaal onderwijs scholen (basis en voortgezet), Prisma, Amarant, Careyn.

You’ve go(a)t this!

Op de Mekkerbek streven we ernaar om samen met jou op zoek te gaan naar jouw krachten en talenten. De begeleiding is op maat, er wordt aangesloten op jouw behoeften, (toekomst)wensen en belastbaarheid.

Wij geloven dat jij het in je hebt! Zullen we ervoor gaan?!

Neem contact op