Ons Adres Oordeel-Heikant 1 :: 5111 PC Baarle-Nassau
Contact 013 507 8142 :: info@mekkerbek.nl
Even voorstellen
Zorgaanbod
Activiteiten
Informatie
Fotoalbum
Verhalen
Contact

Begeleiding Individueel

Door middel van individuele begeleiding kunnen we inzoomen op de krachten van de cliënt en zo goed mogelijk aansluiten bij hetgeen er nog geleerd moet worden. Naar aanleiding van een rondleiding en kennismakingsgesprek, worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Aan de hand van deze doelen zal de individuele begeleiding vormgegeven worden.

Voorbeelden van deze doelen zijn:

  •  Aanleren sociale contacten
  • Omgaan met boosheid
  • Angsten overwinnen
  • Huiswerk plannen
  • Zelfvertrouwen vergroten

Een aantal deelnemers van de individuele begeleiding zijn vroegtijdige schoolverlaters. Dit zijn kinderen die om verschillende redenen vroegtijdig uitvallen in het onderwijs o.a. door angststoornissen, prikkelgevoeligheid, burn-out klachten, gedragsproblemen die te herleiden zijn aan bijv. dyslexie, faalangst, hechtingsproblematiek. En hierdoor tijdelijk niet naar school kunnen. Zij komen dan naar de zorgboerderij om hier aan hun doelen te werken en de opgebouwde spanning rondom school los te laten. Er wordt naar gestreefd om het schoolwerk weer terug op te pakken. Dit gaat in overleg met de school en de leerplichtambtenaar.

De begeleiding kan plaatsvinden op de boerderij, maar de begeleider kan ook naar de thuissituatie komen om hier ondersteuning te bieden. Ook kan de begeleider mee naar school gaan als er in de klas behoefte is aan extra ondersteuning.

 

De Mekkerbek

Sinds 2009 zijn wij een warme en vertrouwde plek voor jong- volwassenen en kinderen met een zorgvraag. Wij bieden begeleiding groep en individuele begeleiding in zowel PGB als ZIN (zorg in natura).
Zorgboerderij de Mekkerbek::Oordeel Heikant 1::5111 PC Baarle-Nassau::Telefoon 013 507 8142::E-mail info@mekkerbek.nl Grèfix webdesign